6. WERK IN COLLECTIES

Zoltin Peeter heeft gedurende zijn leven een groot aantal etsen en tekeningen verkocht.

In deze categorie worden er daarvan een paar getoond. 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

- Werken verkocht aan particulieren, voor het grootste gedeelte kleinere tekeningen

- Recent verworvendoor CODA en Rijksmuseum Twenthe

- Eerder verworven door Musea. Dat betreft het Fries Museum, Kroller Muller Museum en het Gronings Museum

- Vanwege de omvang krijgt het Leids Prenten kabinet van de Universiteit van Leiden een eigen rubriek.

  Het bijzondere van deze collectie is dat de tekeningen ook gebruikt worden voor onderwijs doeleinden

- Ook Museum Belvedere heeft een aparte rubriek, mede gelet op het legaat dat in het testament van zoltin gerserveerd was

  

Dit overzicht is een eerste begin. Het streven is er op gericht dit overzicht zo compleet mogelijk te maken.

 

Heeft U ooit werk van Zoltin gekocht of verkregen geef dat dan aub door aan:

info@dolphkessler.nl">info@dolphkessler.nl