5. LEGACY ETSEN

In deze categorie zijn enkele etsen van Zoltin te zien.

In de jaren 60 en 70 van de vorigere eeuw heeft hij daarmee veel succes gehad.

Zijn macro etsen zijn aangekocht door verschillende musea. Daarvan resteren er nu nog maar een paar. Velen daarvan zijn aangetast door de tijd, maar dat maakt ze niet minder interessant

Later ontwikkelde hij het project shadow cases. 

 

De etsen zijn hier onder verdeeld in grote etsen en kleine etsen. De macro etsen zullen later worden toegevoegd.

 

Verder zijn in deze categorie enkele van de schetsen opgenomen die Zoltin Peeter onderweg tijdens zijn werkreizen maakte.

Zij diende later op het atelier als basis / inspiratie voor de grote en kleine tekeningen. Totaal zijn er iets van 40 schetsblokken van Zoltin bewaard gebleven.