4. LEGACY KLEINE TEKENINGEN

In deze categorie zitten de kleinere tekeningen die nog beschikbaar zijn.

Al deze tekeningen zijn nog te koop voor 750 euro.

Het formaat van deze tekeningen is bij benadering 62 x 48 (staand) of 48 x 62 (liggend) 

 

Er zijn een aantal galeries en personen die deze foto`s in consignatie hebben genomen.

In de loop van 2021 zullen dat er meer worden

 

De indeling van deze categorie is als volgt

-- Map 1: tekeningen 1991 - 2003

-- Map 2: tekeningen 2004 - 2008

-- Map 3: tekeningen 2009 - 2019

-- In Consignatie bij galeries

-- Deze toelichting 

-- Overige tekeningen: de amarylus en de ongedateerde