3. LEGACY GROTE TEKENINGEN

In deze categorie zijn de grote tekeningen die nog beschikbaar zijn opgenomen in twee formaten

a. de middel grote tekeningen in het formaat 200 x 150 cm (deze zijn meestal staand)

b. de grote tekeningen in het formaat 200 x 250 cm (deze zijn meestal liggend). Deze tekeningen zijn inmiddels in beheer bij Tresoar, het Provinciale Archief van Friesland dat inmiddels ook zo nu en dan werk van overleden kunstenaars bewaard.

 

Verder is er een aparte rubriek te zien waarop de tekeningen staan zoals deze in de afgelopen drie jaren zijn geaquireerd door verschillende musea. Genoemd kunnen worden: Muesum Belvedere, Museum Coda in Apeldoorn en het Rijksmuseum Twenthe. Deze rubriek is min of meer de zelfde rubriek als onder werk in collecties.